Optimální řešení pro každého

Ekonomický koučink - Ing. Lucie Hladilová

Fantova 18, Brno
+420 604 290 814
lucie.hladilova@volny.cz

O mně

Po odchodu z pracovního procesu na mateřskou dovolenou jsem si vytvořila prostor k tomu, abych mohla dělat to, co mě v životě zajímá a co mě zároveň baví a naplňuje. Má profesní specializace se vždy točila kolem ekonomiky a financí, zároveň mě také zajímá to, jakým způsobem ovlivňuje majitel svým postojem a vztahem ke své firmě její výsledky. A tak jsem se dostala k tomuto projektu.

Zajímá mě, jaký je vztah podnikatele k jeho firmě, jak společnost prospívá, co majitel od své společnosti chce, proč jsou výsledky jeho firmy právě takové, jaké jsou, případně zda jsou pro majitele přínosy firmy i jiné, než pouze finanční.

Je mi 34 let, vystudovala jsem Vysoké učení technické v Brně, Fakultu podnikatelskou, jsem vdaná a mám dvě děti. Studuji praktickou sebezkušenostní filozofii Principy života®, díky níž se učím měnit své modely fungování a své postoje tak, abych dokázala v každé situaci nalézt pro sebe co nejlépe vyhovující řešení.

 

Profesní zkušenosti:

Samostatná účetní: Účtovala jsem kompletní účetnictví včetně majetku, mezd, skladů a účetní závěrky. Dělala jsem přiznání k DPH, silniční dani, dani z nemovitostí, dani z příjmů fyzických i právnických osob, výroční zprávy, vyplňovala jsem výkazy pro statistický úřad. Součástí této pozice byly také kontroly správy sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven a finančních úřadů. Pracovala jsem s dotacemi z Evropských fondů, kde jsem absolvovala kontroly kontrolními systémy ČR (ministerstvo financí, finanční úřad, úřady pro regionální rozvoj) i nejvyšší kontrolou Evropského účetního dvora.

Ekonomická manažerka společnosti s cca 50 zaměstnanci: Zabývala jsem se detailním i celkovým plánováním nákladů a výnosů porovnáváním skutečných položek s plánem a analýzou nákladů i výnosů. Vytvářela jsem ekonomické přehledy pro majitele společnosti a podklady pro vedení společnosti, vedla jsem účetní oddělení, vytvářela jsem výkazy a přehledy pro banky, úzce jsem spolupracovala s výrobci softwaru (hotelových systémů, restauračních systémů, ekonomických systémů). Na této pozici jsem také vykonávala i vedoucí maloobchodní prodejny a personalistku, byla jsem zástupkyní ředitele společnosti, tudíž jsem se spolupodílela na řízení společnosti.

Fotogalerie: O mně